Runinskrifter.net

Korsform F3, enligt Lager

F3
966–1500
Korsform F3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (1000):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):