Runinskrifter.net

U 979

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 380, B 382, L 185.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Blågrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: blågrå grovkornig granit, granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2?B2C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 58.6″17° 37′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66436671602218
SWEREF99TM
xy
6643158647204
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472046643158
GeoHash
u6ssc0quw6
GeoDNA
eaagctagcggacggttacttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala kyrka
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, bild av skepp. Så gott som inget av bilden finns nu kvar p.g.a. förslitning.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten inmurad i vägg, Gamla Uppsala 1950 – 1950-09-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: