Runinskrifter.net

Sm 99

Även känd som B 1024, L 1231.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A6B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 23′ 59.6″14° 55′ 19.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63641601446900
SWEREF99TM
xy
6361903495310
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4953106361903
GeoHash
u64we93fdc
GeoDNA
eaagcgtgcagcttgagctcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nederby
Socken:
Myresjö socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: