Runinskrifter.net

Vg 51

Även känd som L 1338.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C3D1E5, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 31.2″13° 22′ 50.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64917161358758
SWEREF99TM
xy
6488336405696
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056966488336
GeoHash
u63sbqpwc1
GeoDNA
eaagcggccggaaactttcaga

Lokalisering:

Placering:
SHM (11645)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrkogård
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Husaby kyrka. Runsignum Vg 51, Vg 53"@sv – Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Statens Historiska Museer, Okänd, Brenner, Elias"@sv; Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Statens Historiska Museer, Okänd, Brenner, Elias"@sv; 1669-01-01"@sv

URI
F73E35C3-094F-489E-962D-1911FA837170 – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
72AB4C34-62CE-4AE4-B409-FEAF488B1B6D – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
A493C8B6-F2A2-442F-A4E0-0EE549CF9FB4 – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: