Runinskrifter.net

U 235

Även känd som B 72, L 456, L 458.

Förhållanden:

Har fragment U 199 och U 234.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 12.8″18° 9′ 13.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66060501632800
SWEREF99TM
xy
6605925678233
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3391456605140
GeoHash
u6sfv17hws
GeoDNA
eaagctagtctacggatcagtc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 38.7″18° 12′ 18.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66088111635597
SWEREF99TM
xy
6608719680996
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3421486607673
GeoHash
u6sfym8rxj
GeoDNA
eaagctagtctcaataagaccc

Lokalisering:

Placering:
Vada kyrka
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kusta
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

U 199 och U 234 förda hit.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kusta. U 235."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: