Runinskrifter.net

U 625

Även känd som B 265, L 319.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3?B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 52.2″17° 35′ 2.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66007001600700
SWEREF99TM
xy
6600187646209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6462096600187
GeoHash
u6sd84k1ps
GeoDNA
eaagctagtagaggatgaggct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 29.0″17° 34′ 7.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65999591599856
SWEREF99TM
xy
6599436645374
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6453746599436
GeoHash
u6s6xc15s4
GeoDNA
eaagctaggctctttagtgaca

Lokalisering:

Placering:
Vid Säbyholm, Låssa sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Välla tä
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: