Runinskrifter.net

U 661

Även känd som B 305, L 2.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit med vita inslag
Nyckelord:
sten: granit, grå granit med vita inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B3C1D1E5, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 11.5″17° 36′ 21.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66124671601631
SWEREF99TM
xy
6611961646997
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6469976611961
GeoHash
u6se0tkqcd
GeoDNA
eaagctagtaaggcgcgaacga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Råby
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Råby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Foto från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: