Runinskrifter.net

U 1173

Även känd som B 651, L 779.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3
Kors 2: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 56.2″16° 58′ 32.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66464761565450
SWEREF99TM
xy
6645518610415
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6104156645518
GeoHash
u6shfq36fu
GeoDNA
eaagctagaggcaacggcgcgc

Lokalisering:

Placering:
På Slottsberget i Edinburgh, Skottland.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lilla Ramsjö
Socken:
Vittinge socken
Härad:
Torstuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Skänktes 1787 till The Society of Antiquaries of Scotland.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: