Runinskrifter.net

U 481

Även känd som B 202, L 569.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 47.8″17° 50′ 22.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66325321614207
SWEREF99TM
xy
6632172659324
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6593246632172
GeoHash
u6ssjvwkkq
GeoDNA
eaagctagcgtgtctccgattg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lagga kyrka
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: