Runinskrifter.net

U 504

Även känd som B 216, L 587.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 28.2″18° 14′ 29.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66215511637190
SWEREF99TM
xy
6621474682434
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3447316620245
GeoHash
u6sgx46ypz
GeoDNA
eaagctagtccctgagtacctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ubby
Socken:
Närtuna socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Tidig oornamenterad

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Oornamenterad, endast enkelt kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ubby. U 504."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Faith-Ell, Harald, Braun, Fedor, Brate, Erik, Olson, Gillis"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Faith-Ell, Harald, Braun, Fedor, Brate, Erik, Olson, Gillis"@sv; 1911-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: