Runinskrifter.net

U 904

Även känd som B 446, L 115.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C10D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 40.2″17° 31′ 10.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66373591596101
SWEREF99TM
xy
6636778641166
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6411666636778
GeoHash
u6skqwm72y
GeoDNA
eaagctagatttacatgcgcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västerby, Läby vad
Socken:
Läby socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Läby vad, Läby socken, Uppland i september 1919 – Schagerström, August Fredrik; 1919-09-06
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, Läby socken, Uppland 1975 – Wallner, Göran; 1975-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: