Runinskrifter.net

U 992

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: blågrå grovkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 46.6″17° 49′ 27.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66398941613117
SWEREF99TM
xy
6639519658145
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6581456639519
GeoHash
u6sst9envk
GeoDNA
eaagctagcgtattgactaata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: