Runinskrifter.net

U 968

Även känd som B 391, L 199.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C7, C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 20.1″17° 41′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66407201605925
SWEREF99TM
xy
6640257650946
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6509466640257
GeoHash
u6ssdeqj1u
GeoDNA
eaagctagcggcgtactaagag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bolsta
Socken:
Uppsala (tidigare: Vaksala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: