Runinskrifter.net

U 391

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C4D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 58.4″17° 43′ 3.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122381607938
SWEREF99TM
xy
6611809653304
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6533046611809
GeoHash
u6se5hv99k
GeoDNA
eaagctagtaattagtactgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Villa Karlsro, Prästgatan
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Prästgatan – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Prästgatan – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kv S:t Nicolaus – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: