Runinskrifter.net

U 623

Även känd som B 266, L 318.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 26.2″17° 35′ 48.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66017711601396
SWEREF99TM
xy
6601266646891
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6468916601266
GeoHash
u6sd8kj81s
GeoDNA
eaagctagtagagattgttggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Jursta
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Jursta. U 623."@sv – Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: