Runinskrifter.net

U 812

Även känd som B 625, L 764.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C1, C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 19.2″17° 23′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66198141588948
SWEREF99TM
xy
6619152634229
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6342296619152
GeoHash
u6s7e9fzxq
GeoDNA
eaagctaggcacttgacacccc

Lokalisering:

Placering:
V om kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hjälsta kyrka
Socken:
Hjälsta socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hjälsta kyrka. U 811, U 812."@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 1947-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: