Runinskrifter.net

Vg 109

Även känd som L 1368.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 2.0″12° 48′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64791641325017
SWEREF99TM
xy
6475388372127
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3721276475388
GeoHash
u63h5x3rgy
GeoDNA
eaagcggcaggttcaagcacac

Lokalisering:

Placering:
På ödekyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tängs gamla kyrka
Socken:
Tängs socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla kyrkoplatsen. – Ullenius, Gunnar; 1956-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: