Runinskrifter.net

U 873

Även känd som Bautil 377, Liljegren 71.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1, C6, C7D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 32.2″17° 16′ 49.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66256501582950
SWEREF99TM
xy
6624913628162
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6281626624913
GeoHash
u6s7c5xpux
GeoDNA
eaagctaggcaacgacctaaca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 36.3″17° 16′ 58.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66257791583092
SWEREF99TM
xy
6625043628302
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6283026625043
GeoHash
u6s7c7cn89
GeoDNA
eaagctaggcaacgcaacaaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Vid den gamla eriksgatan genom Hagunda härad.

Proveniens:

Plats:
Örsunda
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U873 Örsunda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-10-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: