Runinskrifter.net

U 978

Även känd som B 387, L 184.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 57.8″17° 37′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66436431602252
SWEREF99TM
xy
6643134647238
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472386643134
GeoHash
u6ssc0r7k1
GeoDNA
eaagctagcggacggttcgccg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad utvändigt i absidväggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala kyrka
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla Uppsala kyrka. U 980A, U 978, U 980B, U 980E, U 980D."@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 1904-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: