Runinskrifter.net

U 102

Även känd som B 138, L 391.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C6, C8D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 16.4″17° 54′ 4.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65945471618875
SWEREF99TM
xy
6594256664452
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6644526594256
GeoHash
u6sdpr77gm
GeoDNA
eaagctagtatttacatcgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Viby
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Viby. U 102."@sv – Gustawsson, Karl Alfred, Okänd"@sv; Gustawsson, Karl Alfred, Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: