Runinskrifter.net

M 7

Även känd som B 1108, L 1076.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 19′ 38.9″17° 3′ 56.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69134351565338
SWEREF99TM
xy
6912372607014
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6070146912372
GeoHash
u7h4s66gcj
GeoDNA
eaagccgggataggcgtatcaa

Lokalisering:

Placering:
Inmurad inne i kyrkan vid östra korväggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tuna kyrka
Socken:
Tuna socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Tuna kyrka."@sv – Eva Körberg"@sv; Murberget - Länsmuseet i Västernorrland"@sv; 2019-02-27"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: