Runinskrifter.net

U 136

Förhållanden:

Parsten till U 135.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C1, C6, C7D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 50.0″18° 2′ 37.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65977051626847
SWEREF99TM
xy
6597510672383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3325606597287
GeoHash
u6sf6s4grg
GeoDNA
eaagctagtcgtacggtgtcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Dubbelmonument tillsammans med U 135. Edberg (2006) pekar på att Sven, Östen och Estrid, inskrivna sent 1000-tal i en broderskapsbok från Reichenau, möjligen kan vara identiska med personerna på U 135 och U 136. Denna identifikation avvisas av Naumann 2009.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U136 Broby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: