Runinskrifter.net

U 894

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 38.4″17° 28′ 37.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66335301593821
SWEREF99TM
xy
6632922638933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389336632922
GeoHash
u6skm8nqme
GeoDNA
eaagctagattgctgttgactg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Uppsala-Näs socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U894 Söderby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.