Runinskrifter.net

U 186

Även känd som B 232, L 595.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 47.0″18° 16′ 0.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66073371639146
SWEREF99TM
xy
6607288684562
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455706605927
GeoHash
u6sfzej7ys
GeoDNA
eaagctagtctcctacgtgccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gillberga
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under L 595 beskrivs även U 187.

Under B 232 beskrivs även U 187.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gillberga. U 186."@sv – Okänd, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis, Peringskiöld, Johan"@sv; Okänd, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis, Peringskiöld, Johan"@sv; 1940-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: