Runinskrifter.net

U 829

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 20.7″17° 18′ 8.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66216091584282
SWEREF99TM
xy
6620889629543
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6295436620889
GeoHash
u6s79tp5nt
GeoDNA
eaagctaggcaatcgcttgact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Furby, Furbylund
Socken:
Giresta socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U829 Furby, Furubylund"@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 2021-05-10"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: