Runinskrifter.net

Vs 2

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Förhållanden:

Parsten till Vs 1.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D5E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 45.0″16° 20′ 32.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65992521530417
SWEREF99TM
xy
6597887575970
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759706597887
GeoHash
u6edecujku
GeoDNA
eaagcgcttagctttcaaagcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Rytterns kyrkoruin
Socken:
Rytterne socken
Härad:
Snevringe härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett kors. Parsten till Vs 1.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Stora Rytterne kyrkoruin, Västerås. – 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Stora Rytterne kyrkoruin, Västerås. – 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Stora Rytterne kyrkoruin, Västerås. – 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: