Runinskrifter.net

U 1063

Även känd som B 506, L 246.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 9′ 19.3″17° 29′ 31.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66719451593677
SWEREF99TM
xy
6671322638321
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6383216671322
GeoHash
u6sqnncq21
GeoDNA
eaagctagacttgaagacacgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Källslätt
Socken:
Viksta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: