Runinskrifter.net

U 337

Även känd som B 1, L 507.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C9D6E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 42.6″18° 5′ 57.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66105761629557
SWEREF99TM
xy
6610410674936
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3362666609904
GeoHash
u6sg5bgrp9
GeoDNA
eaagctagtcattttgccacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Granby
Socken:
Orkesta socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Granby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granby – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granbyhällen, Orkesta socken, Uppland 1981 – Ehn, Ola; 1981-09-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Granbyhällen, Orkesta socken, Uppland 1981 – Ehn, Ola; 1981-09-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U337 Granbyhällen"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: