Runinskrifter.net

U 784

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 18.4″17° 0′ 8.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66082001567625
SWEREF99TM
xy
6607283613055
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6130556607283
GeoHash
u6s4fzsxvk
GeoDNA
eaagctaggagcacccagcaca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 17.5″17° 0′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66081691567555
SWEREF99TM
xy
6607251612985
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6129856607251
GeoHash
u6s4fzey26
GeoDNA
eaagctaggagcaccactccgg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svinnegarns skola
Socken:
Svinnegarns socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:57f) läser ... þa(i)[R ·· ia-...]l · i... ¶ ...-uk ...

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.