Runinskrifter.net

Vg 75

Även känd som B 960, L 1672.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C9D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 6.6″13° 16′ 35.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64726241351957
SWEREF99TM
xy
6469175399128
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3991286469175
GeoHash
u637ynes4g
GeoDNA
eaagcggcgcccaaagctcggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Gerums kyrka
Socken:
Västra Gerums socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Gerum kyrka. Runsignum Vg 75"@sv – Beerståhl, Nils Fredrik; Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald, Christofersson, Ulf"@sv; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: