Runinskrifter.net

Sm 46 †

Även känd som L 1254.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 59′ 56.3″13° 56′ 18.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63207191386551
SWEREF99TM
xy
6317772435508
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4355086317772
GeoHash
u61um0me56
GeoDNA
eaagcggtcttgcggtgctaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eriksstad
Socken:
Vittaryds socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Erikstad. Runsignum Sm 46"@sv – Rogberg, Johan Israelsson, Liljegren, Johan Gustaf"@sv; Rogberg, Johan Israelsson, Liljegren, Johan Gustaf"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: