Runinskrifter.net

U 69

Även känd som B 146, B 153, L 378.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D4E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 51.7″17° 55′ 20.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65882511620266
SWEREF99TM
xy
6587979665919
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6659196587979
GeoHash
u6s9zv48s5
GeoDNA
eaagctagtgcccctatgtgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eggeby
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ett kors finns på baksidan av stenen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eggeby. U 69."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: