Runinskrifter.net

U 327

Även känd som B 14, L 494.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1C6, C7D5E4, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 56.4″18° 2′ 46.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66109001626550
SWEREF99TM
xy
6610697671926
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3332946610461
GeoHash
u6sg49svkd
GeoDNA
eaagctagtcatgtgcagctcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 43.2″17° 41′ 39.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66191571606432
SWEREF99TM
xy
6618707651715
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6517156618707
GeoHash
u6sed8htmr
GeoDNA
eaagctagtaacgtgtggcgcg

Lokalisering:

Placering:
Torslunda, Haga sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby
Socken:
Markims socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Torslunda. U 327, U 461."@sv – Hadorph, Johan, Faith-Ell, Harald, Okänd, Ihre, A E, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; Hadorph, Johan, Faith-Ell, Harald, Okänd, Ihre, A E, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: