Runinskrifter.net

U 519

Även känd som B 244, L 603.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 6.8″18° 26′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66269061648726
SWEREF99TM
xy
6626968693901
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3566456624680
GeoHash
u6t5gf6ybh
GeoDNA
eaagctatgaacctcgtaccga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Salmunge
Socken:
Skederids socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Ristaren verkar runkunnig men ej skrivkunnig. Wessén menar att runföljden þuliR möjligen kan tolkas som namnet ÞorlæifR.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: