Runinskrifter.net

U 63

Även känd som B 152, L 373.

Förhållanden:

Har fragment U ATA4027/61.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.4″17° 54′ 41.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875431619675
SWEREF99TM
xy
6587264665337
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653376587264
GeoHash
u6s9zefu8f
GeoDNA
eaagctagtgccctaacactga

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset. Ett fragment inmurat på utsidan av södra långhusmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ett runlöst fragment av U 63 har återfunnits. Ytterligare ett fragment med tidigare signum U ATA4027/61 utgör rotpartiet till runstenen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: