Runinskrifter.net

U 465 †

Även känd som B 330, L 22.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 19.5″17° 42′ 24.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66203001607100
SWEREF99TM
xy
6619858652369
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6523696619858
GeoHash
u6sedfj8nz
GeoDNA
eaagctagtaacgtctgttgtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Smedby
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: