Runinskrifter.net

Hs 6

Även känd som L 1062.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 42′ 35.3″16° 10′ 53.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68440201519907
SWEREF99TM
xy
6842421562464
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5624646842421
GeoHash
u6gx01yvwp
GeoDNA
eaagcgcccaaggggccactcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Järvsö socken
Härad:
Västra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1953-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1967-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1988-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1988-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten i Järvsö. – Sjöbeck, Mårten; 1988-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1993-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1993-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Hs6 Järvsö"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1993-06-16"@sv

URI
Mickelsson, Hilding; 1996-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: