Runinskrifter.net

Vg 123

Även känd som L 1384.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 8′ 18.8″12° 49′ 29.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64499651324473
SWEREF99TM
xy
6446201371933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3719336446201
GeoHash
u634ezf9wh
GeoDNA
eaagcggcgagctccacatgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västergården
Socken:
Barne-Åsaka socken
Härad:
Barne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västergården. Runsignum Vg 123"@sv – Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried, Okänd, Faith-Ell, Harald, Säve, Per Arvid"@sv; Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried, Okänd, Faith-Ell, Harald, Säve, Per Arvid"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: