Runinskrifter.net

Vg 193

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C5D1F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 51.0″13° 6′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63778861338631
SWEREF99TM
xy
6374338386940
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3869406374338
GeoHash
u61r47hgnq
GeoDNA
eaagcggtacatggccggtcct

Lokalisering:

Placering:
På gamla kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svenljunga gamla kyrka
Socken:
Svenljunga socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Svenljunga, Runsten. – Welin, Sanfrid; 1954-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: