Runinskrifter.net

U 910

Även känd som B 428, L 114.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 7.9″17° 26′ 9.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66381001591400
SWEREF99TM
xy
6637461636458
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6364586637461
GeoHash
u6skkzb2rk
GeoDNA
eaagctagattgaccaaagttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 49.4″17° 26′ 23.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66375311591630
SWEREF99TM
xy
6636895636694
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6366946636895
GeoHash
u6skkyg635
GeoDNA
eaagctagattgaccgccgcgg

Lokalisering:

Placering:
I parken vid Brunna.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Körlinge
Socken:
Vänge socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Ristningen är hårt sliten. En repstav finns längst ned.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: