Runinskrifter.net

U Fv1976;107

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.0″17° 38′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390411602527
SWEREF99TM
xy
6638537647569
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475696638537
GeoHash
u6ss92c63u
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten NF 1975:18 återfanns under en strävpelare till Vasakoret, kvarteret Domkyrkan, Uppsala – Carlsson, Ronnie;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenspark, öster om Uppsala domkyrka 2014 – Norling, Olle; 2014-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
UNf1975b Uppsala domkyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: