Runinskrifter.net

Vg 162

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 55′ 56.3″13° 22′ 33.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64257011356091
SWEREF99TM
xy
6422330403821
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4038216422330
GeoHash
u639867bpn
GeoDNA
eaagcggctgaaggcgtctttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bengtsgården, Rävicke
Socken:
Möne socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning/skiss från inventeringsbok (2)"@sv – 2019-01-15"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: