Runinskrifter.net

U 280

Även känd som B 111, L 431.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 27.4″17° 54′ 13.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66004601618825
SWEREF99TM
xy
6600167664331
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6643316600167
GeoHash
u6sdx3j0gr
GeoDNA
eaagctagtatctgtcgtgggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Smedby
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: