Runinskrifter.net

U 468

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå stenart
Nyckelord:
sten: blågrå stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 15.4″17° 45′ 4.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66202441609607
SWEREF99TM
xy
6619833654875
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6548756619833
GeoHash
u6seecy1db
GeoDNA
eaagctagtaactttccaggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: