Runinskrifter.net

U 74

Även känd som B 150, L 379.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1E5F3G3, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 28.8″17° 55′ 0.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65893901619920
SWEREF99TM
xy
6589114665559
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6655596589114
GeoHash
u6s9zwystn
GeoDNA
eaagctagtgccccatcacgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: