Runinskrifter.net

U 665

Även känd som B 347, L 55.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 4.0″17° 34′ 17.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66158971599593
SWEREF99TM
xy
6615365644918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6449186615365
GeoHash
u6s7rg5hyq
GeoDNA
eaagctaggcctctcattagtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Finstaholm
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Runslingan är lagd i en cirkel med ändarna omlott.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Finstaholm. U 665."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: