Runinskrifter.net

U 1061

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 4′ 37.8″17° 38′ 22.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66634541602113
SWEREF99TM
xy
6662937646858
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6468586662937
GeoHash
u6stc2swyc
GeoDNA
eaagctagcgaacgttagcatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Viksta kyrka
Socken:
Viksta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, imitation av runsten. Bianchi (2010:190) läser tentativt: ' mþ(a)isia + ' a + uisn · ki + mki · (þ)khis '' ksk ' kRiis '' ulatisi ' þuRnisi ' thþraisiauniikki

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: