Runinskrifter.net

U Fv1990;32B

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 22.7″17° 49′ 28.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391551613163
SWEREF99TM
xy
6638781658200
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6582006638781
GeoHash
u6sst8e2pn
GeoDNA
eaagctagcgtattggctgttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ärnevi
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Påträffades 1961.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: