Runinskrifter.net

U 641

Även känd som B 335, L 48.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 8.1″17° 29′ 20.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66103321595075
SWEREF99TM
xy
6609747640469
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6404696609747
GeoHash
u6s7jfr01z
GeoDNA
eaagctaggccgttcttcgggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brunnsta bro
Socken:
Övergrans socken (tidigare: Yttergrans socken)
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning, Ekilla, Yttergrans socken, Uppland 2007 – Lucas, Malin; 2007-04-02
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: