Runinskrifter.net

U 1019

Även känd som B 514, L 225.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, rödgrå gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 58.0″17° 38′ 2.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66529341602093
SWEREF99TM
xy
6652420646966
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6469666652420
GeoHash
u6st1r89hf
GeoDNA
eaagctagcgagtacaagtgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kyrsta
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: